Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich - SRJ

ul. Glogera 2
02-051 Warszawa
tel.: 601 380 447
tel./fax: 22 822 02 60
info@srj.org.pl
http://www.srj.org.pl/


Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

ul. Rakowicka 3
31-511 Kraków
tel.: 12 421 05 01 (centrala)
fax: 12 422 65 71
oup.krakow@poczta.gum.gov.pl
http://oup.krakow.gum.gov.pl/

 

Obwodowe Urzędy Probiercze podległe Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Krakowie:

Wydział zamiejscowy w Poznaniu
ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
tel./fax: 61 852 65 57
oup.krakow.poznan@poczta.gum.gov.pl

Wydział zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-645 Wrocław
tel./fax: 71 355 53 51
oup.krakow.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Wydział zamiejscowy w Chorzowie
ul. Kilińskiego 5
41-506 Chorzów
tel./fax: 32 241 31 58
oup.krakow.chorzow@poczta.gum.gov.pl

Wydział zamiejscowy w Częstochowie
Al. NMP 35a
42-200 Częstochowa
tel.: 34 324 78 59
oup.krakow.czestochowa@poczta.gum.gov.pl


Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
tel.: 22 581 91 43
fax: 22 620 33 94
oup.warszawa@gum.gov.pl
http://www.oup.waw.pl/

Obwodowe Urzędy Probiercze podległe Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie:

Wydział zamiejscowy w Gdańsk
ul. Polanki 124 C
80-308 Gdańsk
tel.: 058 345 49 52 
fax: 058 520 31 26
oup.warszawa.gdansk@gum.gov.pl

Wydział zamiejscowy w Łodzi
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
tel. 42 678 77 66 wew. 161, 162
fax 42 679 10 95
oup.warszawa.lodz@gum.gov.pl

Wydział zamiejscowy w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz
tel. 52 322 98 96
fax 52 584 01 33
oup.warszawa.bydgoszcz@gum.gov.pl

Wydział zamiejscowy w Białymstoku
ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
tel./fax: 85 742 81 44
oup.warszawa.bialystok@gum.gov.pl

Copyright © 2024 Sklep Jubilerski Bogusław Kaczmarek - Drupal